Od novembra - kazne za nesavesno bacanje smeća


Iz JKP „Čistoća” obavešatavaju građane da će do kraja oktobra Komunalna policija i radnici inspekcije pojačanim intenzitetom obilaziti širi centar grada i opominjati one koji nesavesno odlažu otpad u podzemne kontejnere

Cilj akcije je da se pojača svest o neophodnosti održavanja javne higijene na primeren način. Stoga će od 1. novembra biti pokrenut projekat primarne separacije otpada i njegovo razvrstavanje na komunalni i ambalažni.

Akcenat nije na kažnjavanju, koje će se odnositi na one građane i preduzeća koji otpad odlažu pored kontejnera, donose krupni otpad i građevinski šut pored kontejnerskih mesta i zatrpavaju kontejnere. Na taj način stvaraju se male divlje deponije i ruže sliku grada. Za takve prekršaje predviđene su novčane kazne, koje za fizička lica iznose 8.000 dinara, a za pravna lica od 50.000 do milion.

Mandatne kazne i prijave dobiće i građani koji iznose smeće iz kontejnera i nezakonito sakupljaju sekundarne sirovine, pošto pomenute sirovine od trenutka ubacivanja u kontejner postaju vlasništvo JKP „Čistoća”, odnosno grada Novog Sada.

izvor: dnevnik.rs, agencije, foto: facebook.com/JkpCistocaNoviSad

POPULARNO