05.10.2016.

Na Liman stiže zelenilo - biće posađena 152 stabla javora, šljive, lipe...


Predviđena je i rekonstrukcija 583 m2 travnjaka

Gradsko zelenilo započelo je pripreme za realizaciju projekta unapređenja i rekonstrukcije zelenila na Limanu 1 – između ulica Fruškogorske, Jiričekove, Veljka Petrovića i Drage Spasić.

Trenutno je u toku orezivanje suvih grana, a po završetku vegetacionog perioda na tom području biće posađena 152 stabla javora, jasena, duda, kestena, breze, crvenolisne šljive i lipe.

Projektom koji finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine predviđena je i rekonstrukcija 583 m2 travnjaka, kao i sadnja 240 komada ukrasnog šiblja.