Automatska naplata parkiranja kod SNP-a


Automat prima i papirni novac i kovanice

U cilju racionalizacije i unapređenja poslovanja, JKP „Parking servis” od ponedeljka 10. oktobra, počinje sa automatskom naplatom parkiranja u garaži kod SNP-a.

Automatski način naplate na ovoj lokaciji funkcionisaće tako što korisnik usluge na ulazu u garažu uzima tiket sa podacima o početku korišćenja parkinga. Ovaj tiket dužan je da sačuva budući da nakon završetka parkiranja sa istim tiketom odlazi do automata koji očitava podatke za naplatu i plaća parkiranje, a tiket služi kao identifikacija da je parkiranje plaćeno, prilikom izlaska sa parkirališta kod izlazne rampe.

Uputstvo o naplati parkiranja nalazi se na displeju automata. Automat prima i papirni novac i kovanice.

Uskoro se planira postavljanje ovakvog automata za naplatu parkiranja i na zatvorenom parkiralištu kod Instituta u Sremskoj Kamenici.

POPULARNO