17.09.2016.

Počela akcija uklanjanja napuštenih i havarisanih vozila


Povodom Dana obeležavanja svetske akcije „Očistimo svet” JKP „Parking servis“ u saradnji sa saobraćajnom inspekcijom Gradske uprave za inspekcijske poslove započelo je akciju uklanjanja
havarisanih i napuštenih vozila koja zauzimaju parking prostor. Akciji su prisustvovati  glavni inspektor za saobraćaj i puteve Gradske uprave za inspekcijske poslove Grada Novog Sada Siniša Vujinović i direktor JKP „Parking servis“ Stevan Lugonja.

Inspektor za kontrolu javnih parkirališta u inspekcijskom nadzoru uklanja havarisana i neregistrovana vozila sa javnih parkirališta permanentno u saradnji sa radnicima JKP „Parking servisa“.

-U upravnom postupku inspektor uklanja vozilo tako što prvo sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju, donosi rešenje o uklanjanju, a ukoliko stranka ne postupi prema tome, on donosi zaklјučak o prinudnom izvršenju na osnovu kojeg se vozilo uklanja. U slučaju da lice ne preuzme vozilo u određenom vremenskom periodu, ono se prodaje na licitaciji, a sredstva uplaćuju u budžet Grada Novog Sada- rekao je Siniša Vujinović i dodao da su u toku 2016. godine 95 vozila uklonili građani sami po nalogu inspektora, a sedam vozila je prinudno uklonjeno specijalnim vozilom „Pauk“.

Direktor JKP „Parking servis“ Stevan Lugonja je rekao da se JKP „Parking servis“ u saradnji sa Gradskom upravom za inspekcijske poslove tradicionalno pridružilo aktivnostima na obeležavanju svetske akcije „Očistimo svet“.

-Cilј ove akcije je uklanjanje havarisanih i napuštenih vozila sa parkirališta, koja ne samo da predstavlјaju ružnu sliku Novog Sada, nego predstavlјaju i ekološki otpad. Ovim putem apelujem na sve građane da prijave vozila koja su bez registarskih oznaka, napuštena, havarisana i ostavlјena na gradskim parkinzima, zelenim površinama, prolazima i ostalim mestima koja ne služe za parkiranje i ostavlјanje vozila- rekao je Stevan Lugonja i naglasio da ovakvim i sličnim akcijama treba da se razvija svest lјudi o negovanju i očuvanju životne sredine.

Za navedeno nepropisno parkiranje predviđene su i novčane kazne za pravno lice u rasponu od 100.000 do 1.000.000 dinara. Za preduzetnika je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu od 15.000 dinara, a u slučaju plaćanja kazne u roku od osam dana, plaća se pola iznosa. Novčana kazna za fizičko lice u fiksnom iznosu je 8.000 dinara i u slučaju plaćanja kazne u roku od osam dana takođe se plaća pola iznosa.Građani koji uoče havarisana i napuštena vozila koja zauzimaju parking prostor mogu ih prijaviti dispečerskoj službi Gradske inspekcije telefonom na brojeve 4872-402 i 4872-403.