22.09.2016.

Istorija NS: Centar pred Drugi svetski rat


Zgrada uz "Katedralu" u kojoj je apoteka (levo), spomenik Svetom Trojstvu (desno) i zgrada Matice srpske (iza spomenika) uklonjeni su u godinama posle Drugog svetskog rata...

izvor: Stare fotografije Novog Sada