13.09.2016.

Gradnja Fruškogorskog koridora - mosta, tunela... OPET na čekanju


Početak gradnje saobraćajnice od Novog Sada do Rume, "fruškogorski koridor" je više puta najavljivan, a i sada je neizvesno kada će to uslediti.

U ministarstvu građevine kažu da je urađen idejni projekat studije opravdnosti brze saobraćajnice od Novog Sada do početka obilaznice oko Rume i da se trenutno radi projektno-tehnička dokumentacija.

"Na delu trase buduće saobraćajnice koja prolazi kroz gradsko područje Novog Sada u toku je izrada planova detaljnih regulacija, kojima se vrši usklađivanje sa ostalim prostornim sadržajima na području na kojem će se projekat realizovati. Rano je da govori o rokovima za početak radova. Dokumentacija daje mogućnost da se sledeće godine krene u proces donošenja odluke o početku gradnje, zatim slede dogovori i odluka oko izbora i načina finansiranja i izbor izvođača", navode u ministarstvu.

Trasa "Fruškogorskog koridora" će se prostirati od Kaćke petlje, a planirani put dalje vodi preko Dunava i Fruške gore do auto-puta Beograd-Zagreb. Na sremsku stranu će preći preko novog mosta, koji tek treba da bude izgrađen između Ratnog ostrva i Petrovaradinske ade i potom od Crkve Marije Snežne u Petrovaradinu, odnosno Tekija, dalje će voditi prema Bukovcu ispod Fruške gore kroz tunel dug 3.470 metara. Tunel ide prema petlji za Vrdnik, potom se nastavlja ka Rumi.

Ideja o probijanju tunela prvi put je predstavljena 2007. godine, ali je na tome i ostalo. O ovom projektu se mnogo duže govorilo, nego što se radilo na njegovoj realizaciji. Nadležni su, međutim, najavljujući prve radove za jun ove godine, očigledno prevideli da priprema dokumentacije i neophodnih planova i dozvola može da potraje.

Još se ne zna odakle će stići pare za izgradnju ove saobraćajnice, koja ne spada u kategoriju auto-puteva, jer će imati dva puta po dve kolovozne trake široke po 3,5 metra, ali neće imati zaustavne trake.

"Posle usvajanja idejnog projekta i studije opravdanosti od strane Republičke revizione komisije biće poznati podaci o ceni izgradnje, što je neophodno za razmatranje modela finasiranja", navode u ministarstvu.

Kako bi se ubrzala realizacija projekta, ministarstvo građevine i Vlada Vojvodine su se nedavno dogovrili da se zajednički založe kod Minsitarstva finansija da se obezbede sredstva za eksproprijaciju i da se paralelno razgovara o modelu finansiranja.

izvor: novosti.rs, agencije, foto: ilustracija

Fruškogorski koridor od Kaćke petlje preko novog mosta - u tunel dug 3.500 metara